top of page

והנהח"ש

ייעוץ מס

כמו בית מרקחת

שירותי המשרד - לעצמאים

 • הנהלת חשבונות - הקמה וניהול של מערכות חשבונאיות

 • פתיחת תיק לעסקים - עצמאים, שותפויות וחברות

 • שירותי מיסוי וייעוץ כלכלי - תכנון מס והקטנת חבות המס

 • ייצוג בפני מוסדות המס - מס הכנסה, מס ערך מוסף (מע"מ), המוסד לביטוח לאומי ומס רכוש

 • שירותי שכר - חישוב, הכנה ובדיקת התאמת תשלומים.

 • שירותים עסקיים - הגשת דוחות שנתיים, הצהרות הון, דיונים וסגירת שומות במס הכנסה ומע"מ

 • ייעוץ לעצמאים ושכירים בנושא חוקי עבודה - יעוץ, ליווי ובקרה של תשלומי שכר והתאמתם לחוקי העבודה

 • ניהול תקציב - וניצולו בחתכים תקופתיים

 • החזרי מס לשכירים - עריכה, הכנה והגשת דוחות להחזרי מס

 • מומחים בסגירת "פיגורים" במערכות הנהלת חשבונות

שירותי המשרד - לחברות

 • הנהלת חשבונות - הקמה וניהול מערכות חשבונאיות בשיטה כפולה וחד צידית

 • שירותי מיסוי וייעוץ כלכלי - מתן יעוץ ותכנון מס תוך כדי חסכון והקטנת החבות במס

 • ייצוג בפני מוסדות המס - מס הכנסה, מס ערך מוסף (מע"מ), המוסד לביטוח לאומי ומס רכוש

 • שירותי שכר - חישוב והכנת משכורות לעובדים ומנהלים ובדיקת התאמת תשלומי השכר בהתאם לחוק

 • שירותים עסקיים - הגשת דוחות שנתיים, הצהרות הון, דיונים וסגירת שומות במס הכנסה ומע"מ

 • ייעוץ לעצמאים ושכירים בנושא חוקי עבודה - יעוץ, ליווי ובקרה של תשלומי שכר והתאמתם לחוקי העבודה

 • ניהול תקציב - ניהול תקציב וניצולו בחתכים תקופתיים

 • עזרה לחברות שנמצאות בקשיים תזרימיים

bottom of page